O fundacji

Fundacja Readaptacji Społecznej ‚Pomocna Dłoń” zajmuje się wsparciem osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i przywracaniem ich społeczeństwu poprzez zapewnienie dachu nad głową, utrzymanie, aktywizację zawodową i integrację osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem ze społeczeństwa.

Fundacja organizuje i wspiera działania związane z pozyskiwaniem środków finansowych na rzecz edukacji, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzi i wspiera działalności z zakresu pomocy społecznej i dobroczynności.

Kontakt

Adres

ul. Mirotki 5, 76-010

Mirotki, gmina Polanów

KRS: 0000687677

NIP: 4990666897

Kontakt

Telefon: 503 669 529

E-mail: pomocnadlonmirotki@wp.pl

Formularz Kontaktowy